Weather Data

Pearl Creek Farm: 8878 N Farm Road 75, Walnut Grove MO 65770

<== Previous Day (Thursday 16 Jan 2014) | Next Day (Saturday 18 Jan 2014) ==>

Summary Precipitation Data For Friday 17 January 2014

ElementValueUnits
Precipitation0"
Notes(none)
SourcePearl Creek Farm

Summary Temperature Data For Friday 17 January 2014

ElementValueUnits
High Temperature34 oF
Low Temperature19 oF
Average Temperature26 oF
High Humidity74 %
Low Humidity36 %
Average Humidity56 %
SourcePearl Creek Farm

Detail Temperature Data For Friday 17 January 2014

Date / TimeTemp (F)RH (%)Dew Pt (F)Report Date / TimeSource
2014-01-17 00:00:00 30 54 15.2 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 00:30:00 29 54 14.3 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 01:00:00 29 57 15.5 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 01:30:00 28 57 14.8 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 02:00:00 26 60 14.1 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 02:30:00 25 61 13.5 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 03:00:00 25 63 14.0 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 03:30:00 25 64 14.6 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 04:00:00 25 64 14.4 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 04:30:00 24 63 13.3 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 05:00:00 23 64 12.5 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 05:30:00 24 64 13.5 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 06:00:00 23 61 11.6 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 06:30:00 23 63 12.1 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 07:00:00 22 62 11.0 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 07:30:00 22 62 11.0 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 08:00:00 21 59 8.8 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 08:30:00 22 58 9.3 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 09:00:00 23 56 9.5 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 09:30:00 24 53 9.4 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 10:00:00 25 52 9.7 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 10:30:00 26 50 9.7 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 11:00:00 27 49 10.4 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 11:30:00 28 48 10.9 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 12:00:00 29 46 10.9 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 12:30:00 30 45 11.3 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 13:00:00 31 45 12.0 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 13:30:00 32 44 12.4 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 14:00:00 33 44 13.3 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 14:30:00 33 43 12.7 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 15:00:00 34 42 13.4 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 15:30:00 33 42 12.2 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 16:00:00 33 37 9.3 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 16:30:00 33 36 9.0 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 17:00:00 32 36 7.8 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 17:30:00 30 39 8.1 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 18:00:00 28 53 12.9 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 18:30:00 24 54 9.6 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 19:00:00 22 59 9.9 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 19:30:00 21 64 10.8 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 20:00:00 20 68 11.0 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 20:30:00 20 68 11.2 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 21:00:00 20 70 11.7 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 21:30:00 19 72 11.3 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 22:00:00 19 74 12.1 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 22:30:00 19 73 11.8 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 23:00:00 19 73 11.7 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm
2014-01-17 23:30:00 19 73 11.8 2014-02-09 14:43:36 Pearl Creek Farm

A total of 48 rows are displayed.