Weather Data

Pearl Creek Farm: 8878 N Farm Road 75, Walnut Grove MO 65770

<== Previous Day (Friday 11 Jan 2013) | Next Day (Sunday 13 Jan 2013) ==>

Summary Precipitation Data For Saturday 12 January 2013

ElementValueUnits
Precipitation0"
Notes(none)
SourcePearl Creek Farm

Summary Temperature Data For Saturday 12 January 2013

ElementValueUnits
High Temperature54 oF
Low Temperature28 oF
Average Temperature41 oF
High Humidity93 %
Low Humidity57 %
Average Humidity78 %
SourcePearl Creek Farm

Detail Temperature Data For Saturday 12 January 2013

Date / TimeTemp (F)RH (%)Dew Pt (F)Report Date / TimeSource
2013-01-12 00:00:00 54 75 46.3 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 00:30:00 54 77 46.8 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 01:00:00 53 77 46.0 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 01:30:00 53 78 46.2 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 02:00:00 53 79 46.7 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 02:30:00 53 80 46.8 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 03:00:00 54 80 48.0 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 03:30:00 53 82 47.5 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 04:00:00 53 83 47.8 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 04:30:00 53 82 47.7 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 05:00:00 53 83 47.8 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 05:30:00 53 64 41.0 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 06:00:00 52 58 37.5 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 06:30:00 51 57 36.1 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 07:00:00 50 57 35.2 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 07:30:00 49 57 34.5 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 08:00:00 48 61 35.2 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 08:30:00 47 67 36.6 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 09:00:00 45 73 36.7 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 09:30:00 43 72 34.6 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 10:00:00 42 66 31.3 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 10:30:00 42 66 31.3 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 11:00:00 42 68 32.0 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 11:30:00 42 69 32.6 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 12:00:00 41 63 29.2 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 12:30:00 40 62 28.1 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 13:00:00 39 64 27.9 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 13:30:00 38 67 28.0 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 14:00:00 37 70 28.0 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 14:30:00 37 76 30.0 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 15:00:00 36 83 31.2 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 15:30:00 35 85 31.0 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 16:00:00 34 87 30.6 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 16:30:00 34 89 31.0 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 17:00:00 32 90 29.4 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 17:30:00 32 90 29.4 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 18:00:00 31 91 28.6 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 18:30:00 31 91 28.7 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 19:00:00 31 91 28.6 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 19:30:00 31 92 28.8 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 20:00:00 32 93 30.1 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 20:30:00 31 92 28.8 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 21:00:00 31 92 29.0 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 21:30:00 31 91 28.7 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 22:00:00 29 90 26.4 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 22:30:00 29 91 26.6 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 23:00:00 28 91 25.6 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm
2013-01-12 23:30:00 28 91 25.7 2013-01-27 10:51:56 Pearl Creek Farm

A total of 48 rows are displayed.